3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Nedir?

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla oluşturulan 3 boyutlu mülkiyet haritalarıdır. 3B SYM'ler 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi kapsamında hazırlanmaktır. 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri aynı parsel sorgulama sistemi gibi internet sitesi üzerinden vatandaşlara sunulabilecek duruma gelecektir.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelini Kim Hazırlar?

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelini mimari projenin onay sürecinde hazırlanan Yapı Aplikasyon Projesinin eki olarak Proje Müellifi Harita Mühendisleri tarafından hazırlanmalıdır. 2017/6 sayılı genelgede - Kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi işlemlerinde, mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumsal sayfasında yayınlanan standartlarda hazırlanmış üç boyutlu sayısal yapı modeli belediyeler ve yetkili diğer kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilir - denilmektedir. Bu ifadelerden yola çıkacak olursak yeni projeler için Kat irtifakı veya Kat Mülkiyeti kurulması için 3 Boyutlu Sayısal Modeli hazırlanmış olması zorunlu olacaktır. Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti kurulu Mevcut yapılar için TKGM tarafından yapılacak ihaleler sonucunda mevcut mimari projelerin sayısallaştırılması yoluyla yüklenici Serbest Harita Mühendisleri tarafından hazırlanacaktır.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Hangi Formatta Hazırlanır?

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri City GML (City Geography Markup Language) dilinde oluşturulmalıdır.City GML Nedir?

CityGML, 3B Kent Modelleri için depolama ve aktarım imkanı sunan XML tabanlı açık kaynaklı bir veri modelidir. Kentsel nesnelerin 3 boyutlu sayısal ortamda temsil edilmesi için geliştirilmiş ortak bir bilgi modelidir. City GML veri modelinde karmaşık ve georeferanslı 3B vektör verilerinin yanı sıra bu objelere ilişkin semantik yapı ve topolojik ilişkiler de tutulur. City GML tabanlı ölçeklenebilir 3B Kent Modelleri içerisinde pek çok şehir objesinin 3 boyutlu modeli depolanabilmektedir. Bu şekilde oluşturulan kentsel obje kütüphaneleri ile daha gerçekçi bir şehir görünümü sağlanabilmektedir. CityGML, tüm dünyada pek çok projede kullanılmaktadır. Hollanda, Almanya, Fransa, Malezya ve Abu Dabi başta olmak üzere diğer ülkelerde de ulusal mekânsal veri altyapısının oluşturulmasında, ayrıca 2 boyutlu veri yapısından 3 boyutlu veri yapısına geçiş için önemli bir platform sağlamaktadır.Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Tapu Kayıt Belgesi veya Tapu Senedi (Fotokopi): Yapıya ilişkin güncel tapu kaydını ve mülkiyet bilgilerini gösteren belge.

2) Mimari Proje (dwg, dxf, dgn formatlarında): Yapının mimari proje veya projelerinin sayısal formatta sunulması. Bu projeler yapının detaylarını, ölçülerini ve tasarımını içermelidir.

3) Mimari Planın Onay Sayfası (pdf, tif, jpg, png): Mimari proje onay tarihi ve ek bilgiler için istenmektedir.

4) Yol Kotu Tutanağı (Fotokopi): Yapının bulunduğu yerin yol kotlarını gösteren evraklardır. Bu tutanaklar, yapıya ilişkin doğru kotlamayı sağlamak amacıyla kullanılır.

5) Yapı Kimlik, Numarataj, Bağımsız Bölüm Kimlik Numaraları (MAKS Numaraları): Yapının belediye tarafından verilen yapı kimlik bilgileri, numarataj ve bağımsız bölüm kimlik numaralarını içeren belgeler.

6) Yapı İnşaat Ruhsatı: Yapıya ait inşaat ruhsatının fotokopisi.

7) Malik/İşveren Bilgileri: İş yapım sözleşmesi ve işleme faturası için istenmektedir.

Yukarıda listelenen belgelerin temini 3 boyutlu yapı modellerinin üretim sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Firmamız 3 boyutlu yapı modelleri üretim işlemlerini kendi geliştirdiği uygulamayla TKGM standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak için iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.Kaynaklar


3B Bina Doğrulama (Validasyon) Sistemi
3B SYM Oluşturma Bilgi Servisi
2017/6 Sayılı Genelge
CityGML Bilgi Sayfası
TKGM 3B Şehir Haritası Sunum Uygulaması
TKGM Amasya 3B Kent Modeli
TKGM Kütahya 3B Kent Modeli
3B Bina Doğrulama Sistemi Api Servisi
3 Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi Sayfası

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli