Sınır Tespiti, Yer Belirleme, Aplikasyon İşlemi

Sınır Tespiti Nedir? (Yer Tespiti Nedir?)

Sınır tespiti veya diğer adlarıyla yer belirleme, yer tespiti işlemi tarla, arsa ve benzeri taşınmazların resmi belgelerde bulunan köşe koordinat bilgileriyle dünya üzerindeki yerinin, sınırlarının, köşelerinin belirlenmesi için yapılan ölçüm hizmetidir.


Aplikasyon nedir?

Aplikasyon kelimesi fransızca olarak “application” kelimesinin türkçe halidir. “Application” kelimesinin anlamı "uyarlama, bir şeyi başka bir şeye uygulama" olup, mevcut projeyi zemine uygulama olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Parsel aplikasyonu, ölçü krokisinde ki parsel köşe noktalarının zemindeki yerinin gösterilmesidir. Bina aplikasyonu, projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme işidir.


Sınır Tespitinin Önemi Nedir?

Arazinizin yerini bildiğinizi sanıyor olsanız dahi öteden beri bildiğiniz sınır tapuda geçerli sınır olmayabilir. Tarlaların kullanımı ile zamanla doğru sınırlar değişmekte, siz komşu tarafa veya komşu sizin tarafa birkaç metre geçebilmektedir. Bu nedenle, zaman zaman sınır tespiti işlemini yaptırmak faydalı olacaktır.


Arazi veya arsa satın almadan ölçüm yaptırılmalı mı?

Bir arazi veya arsayı satın almadan önce mutlaka sınır tespitinin yapılmasında yarar vardır. Satın almadan önce ölçtürmediyseniz satın aldıktan sonra ilk işiniz bu olmalıdır. Böylece aldığınız yerin neresi olduğunu, tam sınırlarını ve tapu alanıyla fiziki yüzölçümü arasındaki tutarlılığı öğrenebilirsiniz.


Hisseli Parsellerde Hisse Sınırlarının Tespiti Yapılabilir mi?

Hisseli taşınmazlarda her bir hissedara isabet eden yerin gösterilmesinin imkanı yoktur. Sınır tespiti için ölçüm yapılırken sadece parselin tamamının dış sınırlarını gösterilebilir. İçine girerek hisse ölçümü yapılamaz. Hisseli yerde hiçbir hissedar “şurası benimdir” diyemez. Herkes taşınmazın her köşesine, her yerine ortaktır.

Aplikasyon Sınır Tespiti

Aplikasyon Sınır Tespiti