CityGML

CityGML Nedir?

CityGML, 3B Kent Modelleri için depolama ve aktarım imkanı sunan XML tabanlı bir veri modelidir. Kentsel nesnelerin 3 boyutlu sayısal ortamda temsil edilmesi için geliştirilmiş ortak bir bilgi modelidir. CityGML, tüm dünyada pek çok projede kullanılmaktadır. Hollanda, Almanya, Fransa, Malezya ve Abu Dabi başta olmak üzere diğer ülkelerde de ulusal mekânsal veri altyapısının oluşturulmasında, ayrıca 2 boyutlu veri yapısından 3 boyutlu veri yapısına geçiş için önemli bir platform sağlamaktadır.CityGML Neden İsteniyor?

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla oluşturulan 3 boyutlu mülkiyet haritalarıdır. 3B SYM'ler 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi kapsamında hazırlanmaktır. 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri aynı parsel sorgulama sistemi gibi internet sitesi üzerinden vatandaşlara sunulabilecek duruma gelecektir.CityGML Dosyasının Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Üretimi yapılacak yapı veya yapıların kat sayılarına, bağımsız bölüm sayılarına, odaların ve pencere-kapı gibi detayların sayısına göre değişmekle birlikte ortalama 1 iş günü çoğu zaman daha kısa sürede CityGML üretimi tamamlanmaktadır.CityGML Dosyasını Nasıl Hazırlıyorsunuz?

Parsel Harita olarak CityGML dosyalarının üretilmesi için kendi yazılımımız olan GMLCity yazılımını kullanmaktayız.CityGML Dosyasını Hazırlamanın Fiyatı Nedir?

CityGML dosyalarını yani 3 boyutlu sayısal yapı modelinin hazırlanması işleminde fiyatlarımızı HKMO tarafından her sene 2 defa yayınlanan ücret tarifesi belirlemektedir. Örnek verecek olursak il, ilçe katsayılarına göre değişmekle birlikte 250 m² inşaat alanına ve 10 bağımsız bölüme sahip bir yapı için çıkan ortalama fiyat 5000 TL (2024/1) civarı çıkmaktadır. Ayrıca Parsel Harita olarak firmalara çözüm ortağı olarak da hizmet vermekteyiz.Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Tapu Kayıt Belgesi veya Tapu Senedi (Fotokopi): Yapıya ilişkin güncel tapu kaydını ve mülkiyet bilgilerini gösteren belge.

2) Mimari Proje (dwg, dxf, dgn formatlarında): Yapının mimari proje veya projelerinin sayısal formatta sunulması. Bu projeler yapının detaylarını, ölçülerini ve tasarımını içermelidir.

3) Mimari Planın Onay Sayfası (pdf, tif, jpg, png): Mimari proje onay tarihi ve ek bilgiler için istenmektedir.

4) Yol Kotu Tutanağı (Fotokopi): Yapının bulunduğu yerin yol kotlarını gösteren evraklardır. Bu tutanaklar, yapıya ilişkin doğru kotlamayı sağlamak amacıyla kullanılır.

5) Yapı Kimlik, Numarataj, Bağımsız Bölüm Kimlik Numaraları (MAKS Numaraları): Yapının belediye tarafından verilen yapı kimlik bilgileri, numarataj ve bağımsız bölüm kimlik numaralarını içeren belgeler.

6) Yapı İnşaat Ruhsatı: Yapıya ait inşaat ruhsatının fotokopisi.

7) Malik/İşveren Bilgileri: İş yapım sözleşmesi ve işleme faturası için istenmektedir.

Yukarıda listelenen belgelerin temini 3 boyutlu yapı modellerinin üretim sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Firmamız 3 boyutlu yapı modelleri üretim işlemlerini kendi geliştirdiği GMLCity yazılımıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak için iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen şimdi bilgi@parselharita.com adresine bilgilerinizi gönderebilirsiniz::
İsim-Soyisim/Firma İsmi
İletişim İçin Telefon Numarası
Güncel Tapu Kaydı (Pdf ya da Resim Formatında)
Ruhsat (Pdf ya da Resim Formatında)
Mimari Proje (DWG ya da DXF Formatında)
Yapı Aplikasyon Projesi (NCZ ya da PDF Formatında)
Ön kontrollerin ardından ekibimiz sizinle iletişime geçecektir.Kaynaklar


GMLCity - 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Oluşturma Yazılımı
3B Bina Doğrulama (Validasyon) Sistemi
3B SYM Oluşturma Bilgi Servisi
2017/6 Sayılı Genelge
CityGML Bilgi Sayfası
TKGM 3B Şehir Haritası Sunum Uygulaması
TKGM Amasya 3B Kent Modeli
TKGM Kütahya 3B Kent Modeli
3B Bina Doğrulama Sistemi Api Servisi
3 Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi Sayfası

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli