Güneş Enerji Santrali (GES)

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Güneşten dünyaya gelen ışınlar sayesinde elektrik enerjisi üretilmesine güneş enerjisi adı verilir. Bilindiği üzere güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Solar enerji olarak da adlandırılan bu sistemde elektrik enerjisi üretiminde ana kaynak güneş ışınlarıdır.


Arazi üzerine GES Kurulumu için yapılması gereken ilk şey

Güneş enerjisi santrali için yapılması gereken ilk şey, marjinal tarım arazisi yazısını alabilecek bir araziye sahip olmaktır.


Marjinal Tarım Arazisi Nedir?

Araziniz üzerine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi tesisi kurulabilmesi için arazinizin marjinal tarım arazisi sınıfında olması gereklidir. Marjinal tarım arazisi sınıfındaki araziler; tarımsal üretim potansiyeli çok düşük yani verimsiz olan, yetiştirilen ürünler bakımından kalitesi genelde ortalamanın altında kalan arazilerdir.


Marjinal Tarım Arazisi Yazısı Nasıl ve Nereden Alınır?

Marjinal Tarım Arazisi yazısı başvuru dilekçesi, tapu veya tapu fotokopisi ve tarafımızdan hazırlanan 1/25000'lik ölçekli ED50 UTM 6 derece koordinatlı harita ile il veya ilçe Tarım Müdürlüklerine yapılacak başvuru ile alınmaktadır.


Güneş Enerji Santrali Yer Seçimi için Kriterler Nelerdir?

Santralların kurulum aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçleri ve elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Yer seçimi verimlilik, yasal düzenlemeler ve çevresel etki değerlendirme kriterlerine göre belirlenmektedir.
Uygun yer seçimi konusunda kesin kurallar olmamakla birlikte geçmişte ve günümüzde elde edilen deneyimler birtakım kriterlerin oluşmasını sağlamıştır. Bu kapsamda bölgenin güneş enerjisi potansiyeli, yerel iklim durumu, arazi yapısı, arazinin kullanım durumu, şebeke bağlantısı, enerji tüketim bölgelerine yakınlığı, erişilebilirliği, su kaynakları, jeolojik yapısı, mülkiyet durumu ve arazi fiyatları gibi temel kriterler bulunmaktadır.
Tüm bu kriterler ışığında büromuz tarafından Güneş Enerji Santrali kurulmak istenen araziyle ilgili eğim, bakı, erişilebilirlik, kadastral durumu, su kaynaklarına yakınlık, ana yollara ve demir yollarına yakınlık kriterleri göz önünde bulundurulacak şekilde danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Güneş Enerji Santrali Kurulumu için istenen Harita Mühendisi Onaylı Koordinatlı Aplikasyon Krokisi Nedir?

Tüm kriterleri sağlayan ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmış araziniz için artık ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılacak duruma gelinmiş demektir. Başvuru dosyasında istenen belgelerden olan Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi panellerin yerleşimine göre kaplayacakları alanın koordinatlarını gösteren ED50 UTM 6 derece koordinatlı olacak şekilde saat yönünde sıralı olarak hazırlanan evraktır. Harita Mühendisi Onaylı Koordinatlı Aplikasyon Krokisi büromuz tarafından panellerin kurulum projesine dayandırılarak hazırlanmakta olup tarafınıza imzalı bir şekilde teslim edilmektedir.


Parsel Harita Bürosu olarak GES Başvuru ve Yer Tespiti aşamasında Danışmanlık hizmetleri, Marjinal Tarım Arazisi yazısının alınması için 1/25000'lik harita hazırlanması ve elektrik dağıtım şirketine yapılacak başvuruda olması gereken Koordinatlı Aplikasyon Krokisi belgeleri hazırlanmaktadır.