HARİTA TUS ( HARİTA TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU )

Harita TUS Nedir? ( Harita Teknik Uygulama Sorumluluğu Nedir? )

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerekli standartların ve bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belge Harita Mühendisleri tarafından hazırlanırken içerisinde yeni yapılacak birimleri fiziksel ebatları, çekme mesafeleri, yol genişliği ve kot bilgilerini içermektedir. En önemlisi bu belge proje ile ilgili kot krokilerini içermektedir.


TUS Dosyasının İçeriğinde Neler Bulunur?

· Tapu Senedi

· Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir. Sözleşmede geçen rakam kadar faturalandırılarak ruhsat aşamasında işin faturası kesilmiş olur.)

· Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)

· Yapı Aplikasyon Projesi

· Proje Müellifi Taahhütnameler

· İmar Çapı

Harita TUS

Harita TUS

Harita TUS

Harita TUS