İmar Barışı (Zemin Tespit Tutanağı)

Zemin Tespit Tutanağı

Öncelikli olarak imar barışı başvuruları tamamlanmıştır. Başvuru yapmayanlar veya başvuru yapıp ödemesini yapmayanlar için süreç bitmiştir. Eğer başvuru yapıp Yapı Kayıt Belgesi'ni aldıysanız ve tapunuzun vasfında binanız gözükmüyorsa yapmanız gereken bir işlem daha kaldı demektir o da binanızı tapuya işletecek imar barışı kapsamındaki Cins Değişikliği işlemidir. Bu işlem için büromuz tarafından -Zemin Tespit Tutanağı- hazırlanması gerekmektedir. Zemin Tespit Tutanağı imar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgesinin konumlandırılmasını esas alan, talep sahibinin parselinin cins değişikliğine olanak sağlayan ve kat mülkiyeti sürecinde de düzenlenmesi gereken resmi bir belgedir.


Büromuz tarafından parselinizi ve yapı kayıt belgenize esas yapınızı ölçüyor, eksikleri düzeltilmesi için tarafınıza bildiriyor kamuya terkleri varsa bunları tespit ediyor ve zemin tespit tutanağınız için Ek1 belgesi düzenleyerek ilgili kadastro müdürlüğünü onayına sunuyoruz.


İmar barışı başvuruları uzatıldı mı? 2022

Mevcut yasa 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıları kapsamakta olup başvuru süreci sonlanmıştır. Fakat yazı tarihi itibariyle (11.10.2022) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna verilmiş olan bir teklif mevcuttur. Bu teklif ile mevcut yasa 31.07.2022 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayacak şekilde ve son başvuru tarihi de 31.12.2022 olacak şekilde verilmiştir. Teklif şu anda komisyon gündeminde bulunmakta olup komisyonda bununla ilgili bir karar şu anda alınmamıştır. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı

Ek Notlar

İmar barışı işleminde kısmen veya tamamen Maliye Hazinesi ait hisse bulunuyorsa öncelikli olarak bu kısmı satın almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular için son tarih 31.12.2022 olup başvuru dosyası tarafımızdan hazırlanıp sizlere verilmektedir.


Detaylar ve diğer bilgiler için iletişim kanallarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı

İmar Barışı - Zemin Tespit Tutanağı