Kübaj Hesabı (Hacim - Hafriyat Hesaplama)

Kübaj Hesabı Nedir?

Kübaj hesabı kısaca bir malzemenin hacminin hesaplanmasıdır. Çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programları kullanılarak sıkışma, kabarma ve depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır.

Kübaj Hesabı Nasıl Yapılır?

Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Kübaj hesabında projenin tesis edileceği arazinin topografik yapısı plankote haritalarından elde edilir. Bunun yanında projenin planından da yapının tesis edileceği koordinatlar ve projenin hacmi elde edilir. Gerekli matematiksel hesapların ardından proje için ne kadar dolgu malzemesi gerekeceği veya ne kadar hafriyat çıkarılacağı belirlenmiş olur.

Kübaj Hesabı Neden Gereklidir?

Araziniz üzerine tesis edilecek olan her tür yapı projesinde mutlaka kazım veya doldurma işlemi ya da malzeme sıkıştırma işlemi gerçekleşmektedir. Bu bağlamda her tür yapı projesinden önce kübaj hesabı yapılması gereklidir.

Kübaj Hesabı, Hacim Hesabı, Hafriyat-Malzeme Hesaplama