Netcad Yanılma Sınırı Hesaplama Modülü

Yeni yönetmeliğe göre Yanılma Sınırı Hesaplayabileceğiniz Netcad Modülü. Bu modül ile Arşiv Onaylı Geometriler için ister elle giriş yaparak ister Netcad programından alan seçerek hesaplama yapabilir ve sonuçlarınızı tercihe göre Projeniz üzerine yazı olarak yazdırabilirsiniz.
Geçici Koordinatlı Geometriler içinde öncelikli olarak MK yani Nokta Konum Doğruluğu belirlenmelidir. MK değerini ister yönetmelikteki tabloya göre isterseniz de elle (çalışma ortamındaki dönüşüm parametrelerine göre oluşmuş olan MK değeri) girebilirsiniz. Girilen MK değerine göre ekrandan alan seçerek Yanılma Sınırı Hesabını yapabilirsiniz. Hesaplamayla ilgili iç ve dış alanı ya da hesaplama sonuçlarını tercihinize göre ekrana yazdırabilirsiniz.
Yanılma Sınırı Modülünü indirmek için Tıklayınız.

Modülün kurulumuyla ilgili yönergeler kurulum dosyası içinde mevcuttur.Yanılma Sınırı (Tecviz) Nedir?

Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre kabul edilebilir fark değerini ifade eder. Yanılma sınırı dışındaki farklılıklarda öncelikle mevzuatınca düzeltme işlemi yapılması gerekir. (Tkgm-2019/13 ve Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik)


Arşiv Onaylı ve Geçici Koordinatlı Geometri Nedir?

İlk tesis, güncelleme ve sayısallaştırma gibi kadastro çalışmaları sonucunda ya da bu çalışmalardan sonra yapılan imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF96,ED50,LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanarak tescil edilmiş olan ve pafta zemin uyumu bulunan parselleri/geometrileri ifade eder. Bu tanım dışında kalan tüm parseller örneğin; prizmatik, takeometrik ve fotogrametrik üretim yöntemi ile oluşturulmuş parseller ise geçici koordinatlı parseller tanımına girer.


Geçici Koordinatlı Geometriler için Yanılma Sınırı Hesaplama

Öncelikli olarak parsel köşe noktaları geçici koordinat verileri ışığında belirlenir. Parselin her köşe noktası merkez olacak şekilde yarıçapı nokta konum doğruluğu yani MK değeri olacak şekilde daireler çizilir. Bu dairelere temas edecek şekilde en büyük alanlı ve en küçük alanlı iki yeni alan oluşturulur. Parselin kayıtlı tapu alanı bu iki aralık arasında kalıyorsa Geçici koordinatlarından oluşturulan hesap alanımız yanılma sınırı içinde, aralık dışında ise yanılma sınırı dışındadır.

Netcad Yanılma Sınırı Hesaplama Modülü