Parselasyon - İmar Uygulaması

Parselasyon Nedir?

Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Bunun amacı bu ham araziler üzerinde imar parselleri oluşturmaktır. Yani, parselasyon işlemi sırasında ham arazi imar parseline dönüştürülür. Parselasyon işlemi sayesinde plan sınırları içerisinde yer alan ancak düzenlenmesi yapılmayan araziler şekillenmiş olur. Bir diğer ifadeyle parselasyon, bir arazinin imar planlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan alanların karşılanması amacıyla konut, iş yeri, yol, meydan, yeşil alan, otopark gibi kişisel ve kamusal alanların oluşturulması işlemidir.

Parselasyon Nasıl Yapılır?

Parselasyon işlemi, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacağı/yaptırılacağı gibi şahsi istek üzerine de yaptırılabilen bir işlemdir. İmar planına uygun şekilde Yetkili Harita Mühendisleri tarafından yapılan çizilen parselasyon planı dosyası ile yaptırılır.

Parselasyon İşleminin Faydaları Nelerdir?

Parselasyon işleminin şahsi istek üzerine yaptırılması, işlemin yapıldığı arazide hem daha sonra yapılacak işlemlerin kolaylaşmasını hem de arazinin değerinin artmasını sağlamakla birlikte Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisini de azaltarak maddi değer sağlayacaktır.

Düzenleme Ortaklık Payı Nedir? DOP Nedir?

Düzenleme alanına giren bölgelerin yüz ölçümü toplamları, imar parsellerine ayrılan alanların yüz ölçümü toplamından çıkarılarak hesaplanır. Yol, yeşil alan, meydan, park gibi genel hizmetlere ayrılan alanların düzenlemeden önceki alanlarından yüzde 45’a kadar düşülebilir. Bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için bölgenin yukarıda belirlenen genel hizmet alanlarına ihtiyacı olması gerekir. Bu uygulama ile alandaki tüm parsel sınırları kaldırılarak tek parsel haline getirilir.


Samsun ili için Parselasyon işlemiyle alakalı detaylı bilgi almak için iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

Parselasyon - Özel İmar Uygulaması