Plankote

Plankote Nedir?

Parseli üzerine yapı yaptıracak vatandaşların, yapılarını inşa edileceği arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalara denir. Plankote evrakı bir mimari projenin yapımı öncesinde temin edilmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır. Plankote, resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte; arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilmektedir. Arazisinde ölçülerek alınan bu verilerden elde edilen noktalar, gerekli olan bir CAD programı yardımı ile açılarak çizim işlemleri yapılır. Oluşturulan plankote krokisi çıktıları müşterilere teslim edilmektedir. Çizimlerin sayısal ortamda istenmesi durumunda ise AutoCAD (.dxf veya .dwg) veya NetCAD (.ncz) dosyası olarak teslimi yapılabilmektedir.

Plankote - Kot Krokisi