Topoğrafik Harita - Ölçekli Harita

Ölçekli Harita Nedir?

Ölçek Herhangi bir haritanın ölçeği, harita üzerinde ölçülen iki nokta arasındaki mesafenin yeryüzündeki gerçek mesafeye olan oranıdır. Harita ile arazi arasındaki matematiksel ilişki ölçektir. Yatırım projelerinde yararlanılmak üzere veya kurumlardan talep edilme şekline göre farklı ölçeklerde hazırlatılması istenebilir. Örneğin tarla üzerine lisansız GES (Güneş Enerji Santrali) kurmak isteyen yatırımcı yada vatandaşlar öncelikli olarak santralin kurulacağı tarla için il veya ilçe tarım müdürlüğünden "Marjinal Tarım Arazisi" yazısı alması gerekmektedir. Bu yazının alınabilmesi için kurum talebine göre değişiklik gösterecek şekilde 1/25.000 ölçekli ED50 – UTM6 koordinatlı haritalar temin edilmesi gerekmektedir.


Topoğrafik Harita Nedir?

Topoğrafik Haritalarda bir ölçekli harita olmakla birlikte; yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde eş yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara topoğrafik haritalar denir. Haritalar üzerinde yeryüzündeki unsurlar değişik harita simgeleri ile işaretlenmektedirler. Topoğrafik haritalar hem doğal hem de beşeri özellikleri gösterirler ve her türlü coğrafi planlama veya büyük ölçekli mimarlıklar, yerbilimleri ve diğer pek çok coğrafi dallarda, madencilik ve diğer yer esaslı kazılar, inşaat mühendisliği ile yürüyüş gibi aktivitelerde kullanılırlar.


1/25000'lik Harita

25000'lik haritalar ülkemizde üzerlerinde eşyükselti eğrilerinin bulunduğu, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1/25000 (25K) ölçekli standart topoğrafik paftalar üzerlerine talep edilen parsel verileri işlenerek hazırlanan ED50 koordinat sisteminde UTM 6 derece olarak koordinatlandırılan harita çeşitidir.


1/5000'lik Harita

1/5000 ölçekli kadastro paftaları üzerlerine talep edilen parsel verileri işlenerek hazırlanan ED50 koordinat sisteminde hazırlanabilen harita çeşitidir.


1/25000, 1/5000, 1/2000 ve 1/1000 gibi tüm ölçekli harita talepleriniz ve detaylı bilgi için iletişim kanallarından bizimle iletişim kurabilirsiniz.