Yapı Aplikasyon Projesi

Yapı Aplikasyon Projesi Nedir?

Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak, yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.


Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. 634 sy. Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapan 7327 sy. Kanun ile (19.06.2021) "... yapı kullanma izin belgesi (İskan Alan) düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacaktır." denmektedir. Burada önemli bir nokta cins değişikliği işleminin resen yapılması için Yapı Aplikasyon Projesinin yapılmış olması gerekmektedir. Özellikle 7327 sy. kanundan önce inşasına başlanmış ve tamamlanmış bir çok yapıda Yapı Aplikasyon Projesi ilgili belediyesinde olmadığı için yapınızı tapuya işletmek için bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır.


Röperli Kroki, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı Nedir?

Röperli kroki ve birbirine bağlı olarak oluşturulan vaziyet planı - bağımsız bölüm planı evrakları tanım olarak yapı aplikasyon projesi ile aynı şeyleri ifade etmektedir. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikten önce kat irtifakı kurulu yapılar cins değişikliği işlemi yapmak istediğinde öncelikle röperli krokisinin olup olmadığına bakılırken, kat irtifakı kurulu olmayan yapılarda ise vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı evrakları aranmaktaydı. Değişiklikle beraber artık yapılı hale gelme işlemi diye tanımlanan cins değişikliği işlemlerinde yapı aplikasyon projesi istenmektedir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakıyla ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki sayfadan alabilirsiniz.


Kat Mülkiyeti Nedir? Kat İrtifakı Nedir? Farkları Nelerdir?


İşlemle ilgili detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği

Yapı Aplikasyon Projesi ve Cins Değişikliği