Arşiv Onaylı Geometriler için Yanılma Sınırı Hesaplama (2022 Yeni Formül)
Tapu Alanı
Hesap Alanı

Yanılma Sınırı
0,00 m²
Durumu
Yanılma Sınırı Dışındadır
Aralık
< 0 Alt Sınırdan Küçük

Yanılma Sınırı (Tecviz) Nedir?

Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre kabul edilebilir fark değerini ifade eder. Yanılma sınırı dışındaki farklılıklarda öncelikle mevzuatınca düzeltme işlemi yapılması gerekir. (Tkgm-2019/13 ve Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik)


Arşiv Onaylı ve Geçici Koordinatlı Geometri Nedir?

İlk tesis, güncelleme ve sayısallaştırma gibi kadastro çalışmaları sonucunda ya da bu çalışmalardan sonra yapılan imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF96,ED50,LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanarak tescil edilmiş olan ve pafta zemin uyumu bulunan parselleri/geometrileri ifade eder. Bu tanım dışında kalan tüm parseller örneğin; prizmatik, takeometrik ve fotogrametrik üretim yöntemi ile oluşturulmuş parseller ise geçici koordinatlı parseller tanımına girer.


Geçici Koordinatlı Geometriler için Yanılma Sınırı Hesaplama


Geçici Koordinatlı Geometriler için Yanılma Sınırı Hesaplama

Öncelikli olarak parsel köşe noktaları geçici koordinat verileri ışığında belirlenir. Parselin her köşe noktası merkez olacak şekilde yarıçapı nokta konum doğruluğu yani MK değeri olacak şekilde daireler çizilir. Bu dairelere temas edecek şekilde en büyük alanlı ve en küçük alanlı iki yeni alan oluşturulur. Parselin kayıtlı tapu alanı bu iki aralık arasında kalıyorsa Geçici koordinatlarından oluşturulan hesap alanımız yanılma sınırı içinde, aralık dışında ise yanılma sınırı dışındadır.


Eski Yanılma Sınırı/Tecviz Hesaplama AracıSayısal (Yapılaşmış)
0,00 m²
Planimetrik (Yapılaşmamış)
0,00 m²

Tecviz (Yanılma Sınırı) Eski Formülü Nedir? (27 Eylül 2022 Tarihinde Değişti)

Sayısal (Yapılaşmış) olan kesimler için hesaplama formülü: Tecviz(Yanılma-Sınırı)=0.013*Karekök(Paftanın-Ölçek-Paydası*Parsel-Alanı)+0.0003*Parsel-Alanı şeklindedir.
Planimetrik (Yapılaşmamış) kesimler için hesaplama formülü: Tecviz(Yanılma-Sınırı)=0.0004*Paftanın-Ölçek-Paydası*Karekök(Parsel-Alanı)+0.0003*Parsel-Alanı şeklindedir.
Not: Tkgm'nün 2019/13 sayılı genelgesiyle birlikte tecviz ibaresi kullanılmayıp yanılma sınırı ibaresi kullanılmıştır.