3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Üretimi

Samsun ilininde 03.06.2024 tarihi itibariyle pilot şehirler arasına girmesi ile beraber Kat irtifakı/Kat mülkiyeti tesisi işlemlerinde, TKGM'nün standartlarında hazırlanmış üç boyutlu sayısal yapı modeli belediyeler, kadastro ve tapu müdürlükleri tarafından artık zorunlu olarak istenmektedir. Firmamız olarak bu tarihten itibaren sadece kendi geliştirdiğimiz GMLCity yazılımını kulllanarak sayısal yapı modellerini oluşturduk ve TKGM'nün validasyon sisteminden onay alıp validasyon kodlarını müşterilemize ilettik; bir çok projeninde kat irtifakı/kat mülküyeti tesis işlemleri sonuçlandı.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelinin Hazırlanması için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1) Tapu Kayıt Belgesi veya Tapu Senedi (Fotokopi): Güncel tapu kayıtları ve yeni şablon da olan tapu senetlerinin üzerinde yazan Taşınmaz Kimlik No bilgisi için bu belge istenmektedir.

2) Mimari Proje (dwg, dxf, dgn formatlarında): 3 Boyutlu sayısal yapı modelinin oluşturulması için Tapuluk olarak hazırlanmış mimari proje gereklidir. Üretim aşamasında mimari projenin her bir katındaki ortak alan, bağımsız bölüm, oda, balkon, kapı ve pencere gibi detayları sayısallaştırarak ülke koordinat sistemine çevrilerek GML dosyaları üretilmektedir.

3) Yapı Aplikasyon Projesi: Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti kurulması amacıyla ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilen en son yapı aplikasyon projesinin sayısalı veya taraması Mimari proje üzerindeki detayların ülke koordinat sistemine dönüştürülmesi için gereklidir.

4) Yapı Ruhsatı: GML üretimi açısından mimari proje onay tarihi, yapının numarataj adresi ve diğer bir kaç veriye ulaşılması adına gerekli olan evraklardan biridir.

5) Tapuluk Bağımsız Bölüm Listesi: GML üretimi sırasında her bir bağımsız bölüme girilecek olan öznitelik verilerinden olan net alan, brüt alan, arsa payı, nitelik gibi verileri içeren tapuya en son verilecek bağımsız bölüm listesi.

6) Plankote: Yapı aplikasyon projesi üzerinde kot bilgisi bulunmadığı durumlarda gerek görülürse istenmektedir.

NOT: İstenen belgelerin doğruluğu doğru GML üretimi için önemlidir.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelinin İşlem Süreci Nedir?

3 boyutlu sayısal yapı modelleri hazırlandıktan sonra oluşan GML dosyaları TKGM'nün doğrulama sayfası olan 3D Bina Doğrulama web sayfasına yüklenir. Sistem tarafından doğrulamaya tabi tutulduktan sonra 6 Haneli bir Onay Kodu oluşturur.

Oluşan bu onay kodu Doğrulama Sonucu Görüntüleme sayfasına girildiğinde oluşan doğrulama sonucuyla ilgili oluşan PDF dosyasını, GML dosyasının kendisini ve tüm detayları içermeyecek şekilde oluşturulan yapı modelinin 3 boyutlu bir hali görülebilir.

Oluşan onay kodu ilgili idaresine (Belediyeye) verilir. İlgili idare geometrik ve öznitelik kontrollerini yaptıktan sonra Kat irtifakı/Kat mülkiyeti kurulması için gerekli diğer belgelerle birlikte sistem üzerinden ilgili Kadastro Müdürlüğüne veya Birimine gönderir. İlgili kodun kullanıldığı işlemle alakalı süreç 3D Süreç Sorgulama sayfasından sorgulanabilir.

Kadastro müdürlüklerinde diğer belgeler ile birlikte GML dosyasının kontrolü yapılır. Diğer belgelerde veya GML'de bir hata olduğunda işlem iptal edilip iade edilir. Burası önemlidir çünkü herhangi bir sebepten işlem iade edilirse GML dosyasında bir sıkıntı olmasa bile eski kod iptal olur dolayısıyla yeniden kod alınıp işlem en başa yani ilgili belediyesine kod verme aşamasına döner. Eğer kontroller sonrasında herhangi bir sıkıntı yoksa Kadastro tarafından onay verilip işlem Tapu Müdürlüğüne gönderilir. Yine bu süreç 3D Süreç Sorgulama sayfasından sorgulanabilir.

Kat irtifakı/Kat mülkiyeti kurulması amacıyla daha önceden olduğu gibi ilgilileri tarafından Webtapu üzerinden ilgili Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılması ile Tapu aşamasındaki işlemlere geçilir. Tapu müdürlüklerinde kontrol olarak daha çok Tapuluk Bağımsız Bölüm Listesi üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla örneğin GML üretimini hiç ilgilendirmese bile Malik isimlerinde veya Rayiç Değerler üzerinden yapılmış bir hata Tapu Müdürlüğü tarafından işlemin iadesi sonucunu doğuracak ve sistem tekrardan en başa dönecektir. Eğer herhangi bir hata yoksa zaten tesis işlemi gerçekleşip 3D Süreç Sorgulama sayfasında boş beyaz bir sayfa sizi karşılayacaktır.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelinin Hazırlanması Ne Kadar Sürüyor?

Üretim için gerekli belgelerde bir eksiklik olmadığını varsayarsak ortalama 1-3 iş günü içerisinde 3 boyutlu sayısal yapı modeli hazırlanmaktadır. Tabiki bu sorunun cevabı tamamen projenin içerdiği detaylarla alakalıdır. Örneğin kat sayısı ve bağımsız bölüm sayısı fazla ise veya çatı geometrisi kompleks ise üretim daha uzun sürmektedir. Aynı zamanda mimari projenin oluşturulma yapısına göre (çizgilerin birbirlerini yakalama durumu) bu süreci uzatmaktadır veya kısaltmaktadır. Bununla birlikte oda alanlarının yani plan üzerindeki alanlar ile sayısallaştırma sonucu oluşan alanların daha önceden %1 olan ama şu anda %10 olan hata dilimi içerisinde kalması. Bu tarz hatalarda doğrulama sonucu Başarısız olmakta ve onay alınamamaktadır. Dolayısıyla üretim aşamasında en önemli kısım gerekli belgelerin doğru en son projeler olacak şekilde elimize ulaşmasıdır.

Daha fazla bilgi veya işlem başvurusu için samsunparselharita@gmail.com veya bilgi@parselharita.com adreslerine mail atarak; +90 536 812 7377 Whatsapp yolu ile mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 2.5 yıl önce geliştirmeye başladığımız GMLCity yazılımının verdiği güç ile 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modellerinin üretiminde bilgi ve tecrübemizle hizmetinizdeyiz.3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli